Yleinen

Videotuotannon kulurakenne Videontuotannon kulut koostuvat pääasiassa työryhmän ja esiintyjien palkkioista, kaluston vuokrauksesta sekä jälkituotannon kuluista (musiikki, editointi, lisämateriaalit yms.). Videotuotannon budjettiin vaikuttaa myös videon levikki,...

Käyn läpi asioita joita olisi hyvä ottaa huomioon tehdessä tarjouspyyntöä videotuotannosta. Näiden asioiden miettiminen nopeuttaa osuvamman tarjouksen laatimista. Hyvässä tarjoyspyynnössä on mietitty ainakin seuraavat kohdat: tavoite ja kohderyhmä,...